Adresar srednjih škola Republike Srbije:

MESTO NAZIV ŠKOLE ADRESA POŠTANSKI_BR E-MAIL TELEFON WEB SAJT MBR PIB DATUM OSNIVANJA
Ада Техничка школа Моше Пијаде 47 24430 iskolada@mts.rs  (024)853034 http://tsada.edu.rs 8018499 100983199 22771
Александровац Средња школа Свети Трифун са домом ученика Крушевачка 8-10 37230 pts_s_trifun@mts.rs 37751117 http://www.svetitrifun.edu.rs 7154178 100387363
Алексинац Алексиначка гимназија др Тихомира Ђорђевића бб 18220 alexgim@mts.rs (018)804832 http://alexgim.rs 7106947 100304490 1865-06-09
Алексинац Техничка школа Прота Стеван Димитријевић др Тихомира Ђорђевића бб 18220 tehskolaal@mts.rs (018)800068 http://tehskolaal.edu.rs 7106912 100303430 24098
Алексинац Пољопривредна школа Шуматовац Тихомира Ђорђевића бб 18220 polskol@medianis.net (018)800792 http://www.sumatovac.edu.rs 7600780 100303067 33039
Алибунар Економско-трговинска школа Доситеј Обрадовић Вука Караџића 2 26310 etsalibunar@madnet.rs (013)641036 http://ekonomskaalibunar.wordpress.com 8044597 101084903 23463
Апатин Техничка школа са домом ученика Пригревачка 72 25260 so.teh-skola-ap@neobee.net 772216 http://www.tehnicka-apatin.edu.rs 8063591 101127131 18048
Аранђеловац Гимназија Милош Савковић Јосипа Грушовника 1 34300 gimnazijaarandjelovac@gmail.com (034)711051 http://gimnazijamilossavkovic.nasaskola.rs 7351160 100901430 7539
Аранђеловац Економско-угоститељска школа Слободан Минић Јосифа Панчића 3 34300 es.slobodanminic@mts.rs (034)6713393 http://eusslobodanminic.nasaskola.rs 7351186 100764334 33057
Аранђеловац Техничка школа Милета Николић Јосифа Панчића 3 34300 artskola@mts.rs (034)6712128 http://www.tehniar.com 7351194 100901448 33057
Ариље Средња школа Свети Ахилије Војводе Мишића 40 31230 sssahilije@ptt.rs (031)3891427 http://sssvetiahilije.nasaskola.rs 7250819 100493968 28430
Бабушница Средња школа Омладинских бригада бб 18330 gimbab@ptt.rs (010)385026 17918273 111028620
Барајево Средња школа Светосавска 4а 11460 skolabarajevo@yahoo.com (011)8300206 http://srednjaskolabarajevo.edu.rs 7067623 101413717 28781
Баточина Средња школа Никола Тесла Краља Милана Обреновића 2 34227 office@ssbatocina.edu.rs (034)6841659 http://www.ssbatocina.edu.rs 7199554 101219763 28199
Бач Пољопривредна школа Школска 1 21420 direktor@poljoskolabac.edu.rs (021)771063 http://www.poljoskolabac.edu.rs 8610711 101451000 34824
Бачка Паланка Гимназија 20. октобар Трг братства јединства 23 21400 racunovodstvo.gimnazijabp@gmail.com (021)751235 http://www.gimnazijabp.edu.rs 8062358 100496573 37289
Бачка Паланка Средња стручна школа Радивој Увалић Трг братства јединства 23 21400 ekonomskabp@gmail.com (021)6040428 http://ekonomskabp.edu.rs 8062331 100496508 20699
Бачка Паланка Техничка школа 9. Мај Kраља Петра I 2 21400 skola@9maj.rs (021)6041472 http://www.9maj.rs 8062366 100752782 33982
Бачка Топола Пољопривредна школа Маршала Тита 167 24300 psdirektor@gmail.com (024)711234 http://poljoskola.edu.rs 8207887 101447175 22613
Бачка Топола Средња техничка школа Шинковић Јожеф Tрг Зорана Ђинђића 10 24300 sinjo@stcable.net (024)714434 http://www.sinjo.edu.rs 8207909 101449228 1888-09-01
Бачка Топола Гимназија и економска школа Доситеј Обрадовић Трг др Зорана Ђинђића 12 24300 gimnazijabt@mts.rs (024)711934 http://dositejbt.edu.rs 8207895 101445257 23986
Бачки Петровац Гимназија Јан Колар са домом ученика 14. војвођанске ударне бригаде 12 21470 gjkbp19@gmail.com (021)780167 http://jankollar.org 8054134 101269891 7214
Бајина Башта Гимназија Јосиф Панчић Вука Караџића 32 31250 gjosifpancic@mts.rs (031)865665 http://gimnazijabb.edu.rs 7221258 101000413 23986
Бајина Башта Техничка школа Вука Караџића 32 31250 sstehskobab1@ptt.rs (031)863265 http://www.tehnickaskolabb.edu.rs 7570678 101001230 33147
Бела Паланка Средња школа Никета Ремезијански са домом ученика 9. мај 2 18310 srednjaskolabp@gmail.com (018)855510 http://www.srednjaskolabp.wordpress.com 7106530 100402065 15180
Бела Црква Белоцркванска гимназија и економска школа Јована Цвијића 11 26340 gimekobc@gmail.com (013)853475 http://www.belocrkvanskagimnazija.edu.rs 8228965 100865914 34365
Бела Црква Техничка школа Сава Мунћан Јована Цвијића 7 26340 tssmbcrkva@mts.rs (013)851178 http://www.tehnickaskolabc.edu.rs 8115133 100868087 35317
Београд (Вождовац) Техничка школа за дизајн коже Војислава Илића 88 11010 sekretar@skolazadizajnkoze.edu.rs (011)2632183 http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs 7454783 101994730 23735
Београд (Вождовац) Дванаеста београдска гимназија Војводе Степе 82 11000 bebaxii@gmail.com (011)2460361 http://www.xiigimnazija.edu.rs 7017332 100378676 1863-09-01
Београд (Вождовац) Осма београдска гимназија Грчића Миленка 71 11050 osma_sekretarijat@yahoo.com (011)2850779 http://www.osmagimnazija.edu.rs 17409077 102008758 37427
Београд (Вождовац) Друга економска школа Господара Вучића 50 11118 skola@drugaekonomska.edu.rs (011)6440132 http://www.drugaekonomska.edu.rs 7049951 101740041 14390
Београд (Вождовац) Школа за негу лепоте Јована Суботића 2 11050 skolazanegulepote@gmail.com (011)3447226 http://www.skolazanegulepote.edu.rs 7002971 101976930 18966
Београд (Вождовац) Геолошка и хидрометеоролошка школа Милутин Миланковић Есад пашина 26 11010 ghmskola@mts.rs 3098084 http://www.ghmskola.edu.rs 7019939 100164338 17315
Београд (Вождовац) Школа за дизајн текстила Војислава Илића 88 11000 skolazadizajn@eunet.rs (011)2833693 http://skolazadizajntekstila.edu.rs 7454775 102008983 22525
Београд (Врачар) Трећа београдска гимназија Његошева 15 11000 trecabggim@gmail.com 3640942 http://www.trecagimnazija.edu.rs 7018860 100290203 33590
Београд (Врачар) Четрнаеста београдска гимназија Хаџи Проданова 5 11000 direktor@cetrnaestgim.edu.rs (011)3086920 http://cetrnaestgim.edu.rs 7004320 100279813 19665
Београд (Врачар) Техничка школа ГСП Радослава Грујића 2 11000 skolagsp@gmail.com (011)2458626 http://www.tehnickaskolagsp.edu.rs 7018878 100157484 12330
Београд (Врачар) Архитектонска техничка школа Војислава Илића 78 11050 ats@ats.edu.rs (011)2412127 http://www.ats.edu.rs 7078641 102079710 33402
Београд (Звездара) Зуботехничка школа Станка Враза 63 11000 ztsbgd@gmail.com (011)6442913 http://www.zts.edu.rs 17091590 102088368 17312
Београд (Звездара) Шеста београдска гимназија Милана Ракића 33 11050 uprava@vigimnazija.edu.rs (011)2412682 http://vigimnazija.edu.rs 7076843 100027643 12346
Београд (Звездара) Медицинска школа Вељка Дугошевића бб 11050 skola@medicinska-zvezdara.edu.rs (011)2415455 http://www.medicinska-zvezdara.edu.rs 7014643 100029516 7816
Београд (Звездара) Грађевинско техничка школа Бранко Жежељ Хајдук Станкова 2 11000 direktor@gtskola.edu.rs 2404827 http://www.gtskola.edu.rs 7078625 100027008 33402
Београд (Звездара) Грађевинска школа Хајдук Станкoва 2 11000 gradjevinska.direktor@gmail.com (011)2403525 http://gradjevinska.edu.rs 7078633 101150068 33402
Београд (Звездара) Техноарт Београд – школа за машинство и уметничке занате Светог Николе 39 11120 sekretar@tehnoart.rs (011)2415556 http://www.tehnoart.rs 7014651 101715742 22797
Београд (Звездара) Геодетска техничка школа Милана Ракића 42 11000 geodetskaskola@sbb.rs (011)2411880 http://geodetska.edu.rs 7004826 101721861 27017
Београд (Звездара) Седма београдска гимназија Шејкина 21а 11160 info@sedmagimnazija.com 7433642 http://www.sedmagimnazija.com 17409336 100032938 37370
Београд (Звездара) Фармацеутско – физиотерапеутска школа Донска 27-29 11000 farmafizio@sbb.rs (011)3047814 http://www.farmafizio.edu.rs 17482076 102830030 37721
Београд (Земун) Политехника – школа за нове технологије Аутопут 18 11080 politehnikant@gmail.com (011)2675663 http://politehnika-nt.edu.rs 17642197 104266332 26241
Београд (Земун) Земунска гимназија Градски парк 1 11080 office@zemunskagimnazija.edu.rs (011)2616915 http://www.zemunskagimnazija.edu.rs 7021291 100010159 1858-10-15
Београд (Земун) Економска школа Нада Димић 22. октобра 19 11080 esnadadimic@yahoo.com (011)2190386 http://www.ekonomska-zemun.edu.rs/kontakt 7021267 100015460 1883-11-03
Београд (Земун) Медицинска школа Надежда Петровић Наде Димић 4 11080 skola@medicinskazemun.edu.rs (011)2618058 http://www.medicinskazemun.edu.rs 7021275 101540883 21377
Београд (Земун) Електротехничка школа Земун Наде Димић 4 11080 direktor@ets-zemun.edu.rs 3077449 http://www.ets-zemun.edu.rs 7026641 101540955 37782
Београд (Земун) Саобраћајно-техничка школа Цара Душана 262 11080 direktor@saobteh.edu.rs 4000100 http://www.saobteh.edu.rs 17076469 100016067 42617
Београд (Земун) Правно-биротехничка школа Димитрије Давидовић Тошин бунар 17 11080 pbskolaz@eunet.rs (011)3164136 http://www.pravnobiroskola.edu.rs 7026684 100102287 22190
Београд (Нови Београд) Девета гимназија Михаило Петровић Алас Булевар маршала Толбухина 41 11070 mpalas@ptt.rs (011)2694133 http://devetagimnazija.edu.rs 7093314 100428013 22462
Београд (Нови Београд) Десета гимназија Михајло Пупин Антифашистичке борбе 1а 11070 direktor@xgimnazija.edu.rs (011)3114142 http://xgimnazija.edu.rs 7047177 100228602 12150
Београд (Нови Београд) Средња туристичка школа Отона Жупанчича 4 11070 direktor@turistickaskola.edu.rs (011)2607286 http://www.turistickaskola.edu.rs 17642219 104266357 38777
Београд (Нови Београд) Техничка школа Нови Београд Омладинских бригада 25 11070 sekretarijat@tehnicka.edu.rs (011)2163532 http://www.tehnicka.edu.rs 7093322 102216642 27573
Београд (Нови Београд) Графичка школа Отона Жупанчича 19 11070 grafickaskola@gmail.com 2604422 http://grafickaskola.rs 7047380 101995752
Београд (Нови Београд) Техничка школа Змај Омладинских бригада 25 11070 tszmaj@mts.rs (011)2600667 http://www.skolaZmaj.edu.rs 7026650 100102295 17149
Београд (Нови Београд) Средњошколски образовни центар "СМАРТАНАЦ" Народних хероја 30 11070 skolest.office@gmail.com (011)4044059 http://www.skolest.com 17573543 103545895 38246
Београд (Палилула) Пета београдска гимназија Илије Гарашанина 24 11000 jasna.garic@vbeogradska.edu.rs (011)3236367 http://vbeogradska.edu.rs 7004508 101521096 2007
Београд (Палилула) Средња техничка ПТТ школа Здравка Челара 16 11000 srednjatehnicka@pttskola.edu.rs (011)3290334 https://www.pttskola.edu.rs 17459139 102706478 37643
Београд (Палилула) Пољопривредна школа са домом ученика ПК Београд Панчевачки пут 39 11210 skolapkb@gmail.com (011)2712715 http://www.skolapkb.edu.rs 7043309 100254975 34419
Београд (Палилула) Железничка техничка школа Здравка Челара 14 11120 skola@ztskola.edu.rs (011)2762876 http://www.ztskola.edu.rs 7032463 100210499 22932
Београд (Палилула) Електротехничка школа Раде Кончар Браће Грим 32 11108 koncar@beotel.rs 2763062 http://www.koncar.edu.rs 7004494 101727430 16740
Београд (Раковица) Гимназија "Патријарх Павле" Гочка 40 11090 xvbggim@gmail.com 2322808 http://xvbggimnazija.edu.rs 6009719 101992172 33887
Београд (Раковица) Пета економска школа Раковица Хасанагинице 8 11090 petaekonomska@gmail.com (011)3511853 http://www.petaekonomska.edu.rs 7004028 101993296 22761
Београд (Раковица) Машинска школа Радоје Дакић Мишка Крањца 17 11090 radojedakic.skola@gmail.com (011)3581200 http://www.msradojedakic.edu.rs 7004532 100167898 23098
Београд (Савски Венац) Филолошка гимназија Каменичка 2 11000 filoloska_gimnazija@yahoo.com (011)2621955 http://www.filoloska.edu.rs 7001916 100223140 1870-06-02
Београд (Савски Венац) Гимназија Свети Сава Ресавска 58 11000 sekretar@sveti-sava.edu.rs (011)2658921 http://www.sveti-sava.edu.rs 7001932 102259693 23735
Београд (Савски Венац) Четврта београдска гимназија Теодора Драјзера 25 11040 cetvrta@eunet.rs 2663652 http://cetvrtagimnazija.edu.rs 7001924 100349768 22890
Београд (Савски Венац) Медицинска школа Београд Делиградска 31 11000 mskola@eunet.rs (011)2684544 http://www.medicinskaskola.edu.rs 7083785 100267114 23735
Београд (Савски Венац) Угоститељско-туристичка школа Југ Богданова 28 11000 utsbgd@mts.rs (011)2633250 http://ut-skola.znanje.info 7017405 100267874 22264
Београд (Савски Венац) Школа за бродарство, бродоградњу и хидроградњу Милоша Поцерца 2 11000 direktor@brodarska.edu.rs (011)3620743 http://www.brodarska.edu.rs 7001959 100118404 17153
Београд (Савски Венац) Школа за дизајн Kрупањска 3 11000 direktor@dizajnerska.edu.rs (011)3066408 http://skolazadizajn.com 7001860 100219883 23142
Београд (Стари Град) Прва београдска гимназија Цара Душана 61 11158 uprava@prvabeogim.edu.rs (011)2629321 http://www.prvabeogim.edu.rs 7003021 100040770 1839-06-18
Београд (Стари Град) Математичка гимназија Краљице Наталије 37 11000 mg@mg.edu.rs (011)2641378 http://www.mg.edu.rs 7003030 100059449 24244
Београд (Стари Град) Прва економска школа Цетињска 5-7 11000 direktor@prvaekonomska.edu.rs (011)3373488 http://www.prvaekonomska.edu.rs 7003005 100279145 1881-05-01
Београд (Стари Град) Трговачка школа Хиландарска 1 11000 info@trgovackaskola.edu.rs (011)3225894 http://www.trgovackaskola.edu.rs 7061625 100054599 1843-10-01
Београд (Стари Град) Правно-пословна школа Београд Светогорска 48 11003 uprava@pps.rs (011)3242062 http://www.pps.rs 7079931 101514728 19238
Београд (Стари Град) Ваздухопловна академија Булевар Војводе Бојовића 2 11000 direktor@vakademija.edu.rs (011)2182944 http://www.vakademija.edu.rs 7002998 100122257 9032
Београд (Стари Град) Електротехничка школа Никола Тесла Краљице Наталије 31 11000 nikolateslabeograd@gmail.com (011)2688598 http://www.teslabg.edu.rs 7003048 100052255 20696
Београд (Стари Град) Техничка школа ДРВО АРТ Цара Душана 23 11000 drvoart.direktor@mts.rs (011)2631361 http://www.drvoart.edu.rs 7003137 101824456 20704
Београд (Стари Град) Електротехничка школа Стари град Високог Стевана 37 11000 etsstarigrad@sezampro.rs 2627784 http://www.etsstarigrad.edu.rs 7002980 101514816 17330
Београд (Стари Град) Спортска гимназија Херцега Стјепана 7 11000 sportskagimnazija@yahoo.com (011)2650754 https://www.sportskagimnazija.edu.rs 17411349 100124773 37371
Београд (Чукарица) Тринаеста београдска гимназија Љешка 47 11030 trinaestbggim@orion.rs (011)3555151 http://www.trinaestabggim.edu.rs 7014392 101011889 15220
Београд (Чукарица) Хемијско-прехрамбена технолошка школа Љешка 82 11030 hptskola@gmail.com (011)3555054 http://www.hptskola.edu.rs 7009275 101012781 21113
Београд (Чукарица) Техничка школа Југословенска 4 11250 tehnickaskola@sezampro.rs (011)6572175 http://tszeleznik.edu.rs 7009267 101013900 17741
Бечеј Гимназија Зелена 13. 21220 gimbecej@gmail.com (021)6913165 http://gimnazijabecej.edu.rs 8204381 100740086 33004
Бечеј Економско-трговинска школа Браће Тан 1 21220 info@ets-becej.edu.rs (021)6916581 http://www.ets-becej.edu.rs 8114099 100737822 17762
Бечеј Техничка школа Уроша Предића 1 21220 tsbecej@gmail.com (021)6915094 http://tsbecej.edu.rs 8069760 100434831 42507
Блаце Средња школа Краља Петра I 3 18240 sskolablace@gmail.com (027)371533 http://sskolablace.edu.rs 7186908 100984728 22432
Богатић Мачванска средња школа – Богатић Јанка Веселиновића 1 15350 srednjabogatic@gmail.com (015)7786412 http://www.srednjabogatic.edu.rs 7264828 101438821 28537
Бор Гимназија Бора Станковић Зелени булевар 26 19210 gimnazijabor@mts.rs (030)432271 http://gimnazija-bor.edu.rs 7414269 100628026 33029
Бор Економско-трговинска школа Београдска 10 19210 etsbor@mts.rs (030)2456310 http://etsbor.edu.rs 7351771 102117761 33039
Бор Техничка школа Београдска 10 19210 tehnickaskolabor@mts.rs (030)2100024 http://www.tsbor.edu.rs 7264224 100626211 17084
Бор Машинско-електротехничка школа Зелени булевар 24 19210 mes@mesbor.edu.rs (030)456022 http://mesbor.edu.rs 7264259 100628729 33029
Босилеград Гимназија Георги Димитров 23 17540 gimnbosil@ptt.rs (017)877360 http://www.sajt.com 7207760 100610497 15285
Бојник Техничка школа Бошко Крстић Стојана Љубића 2 16205 info@tesbo.edu.rs (016)821162 http://www.tesbo.edu.rs 7283342 100371310 29099
Бољевац Средња школа Никола Тесла Кнеза Милоша 13 19370 ssnteslaboljevac@gmail.com (030)463391 http://www.ssnikolatesla.edu.rs 7127448 100704611 23146
Брус Средња школа Братиславе Петровић 69 37220 srskolabrus@mts.rs (037)3825167 http://www.skolabrus.edu.rs 17501321 102898072 23099
Бујановац Стручна школа Свети Сава Карађорђа Петровића 240 17520 svetisava@verat.net (017)651057 http://www.ssssvetisavabujanovac.nasaskola.rs 7104324 100975778 33717
Бујановац Средња школа Сезаи Сурои Миђени бб 17520 sezai_surroi@hotmail.com (017)653826 http://www.sezaisurroi.com 7140053 102220705 25082
Варварин Средња школа Светог Саве 6 37260 sskolavarvarin@gmail.com (037)788369 http://ssv.edu.rs 7175671 101144391 23986
Ваљево Ваљевска гимназија Вука Караџића 3 14000 gimvaljevo@gmail.com (014)221622 http://valjevskagimnazija.edu.rs 7098286 100078799 1870-11-23
Ваљево Економска школа Ваљево Даничићева 1 14000 ekonomska.valjevo@gmail.com (014)221462 http://ekova.edu.rs 7096887 101898865 14381
Ваљево Медицинска школа Др Миша Пантић Карађорђева 118 14000 medicinskavaljevo@gmail.com (014)221265 http://www.medicinskaskolavaljevo.edu.rs 7096771 100067835 21383
Ваљево Техничка школа Ваљево Косте Абрашевића 2 14000 tehnskola@sbb.rs (014)222098 http://tehnciskaskolava.rs 7097000 100075878 14523
Ваљево Пољопривредна школа са домом ученика Ваљево Владике Николаја 54 14000 poljskolava@mts.rs (014)221557 http://www.poljoprivrednaskola.edu.rs 7096933 101499305 8000
Велика Плана Гимназија Велика Плана Војводе Мишића 3 11320 gimplana@verat.net (026)514269 http://www.gimnazija-velikaplana.edu.rs 7164173 101174589 33238
Велика Плана Економско-угоститељска школа Вук Караџић Момира Гајића 12 11320 eusvukvp@gmail.com (026)514232 http://www.eus.edu.rs 7353090 101174564 33239
Велика Плана Техничка школа Никола Тесла Војводе Мишића 3 11320 skolant@mts.rs (026)514369 http://tsvelikaplana.edu.rs 7353081 101174572 33238
Велико Градиште Средња школа Милоје Васић Житни трг 4 12220 direktor@ssvg.edu.rs (012)663131 http://www.ssvg.edu.rs 7159226 101364834 33203
Велико Ропотово Медицинска школа Велико Ропотово бб 38267 ms_vropotovo@hotmail.com 1234567 17684841 105010176 39156
Висибаба Пољопривредна школа са домом ученика Љубо Мићић Болничка 2 31210 ssljumicpoz1@ptt.rs (031)811131 http://poljoprivrednapozega.edu.rs 7112807 100860316 42611
Владимирци Посавотамнавска средња школа Светог саве бб 15225 posavotamnavska@gmail.rs (015)514837 http://www.scvladimirci.org 7283199 101403842 28906
Владичин Хан Гимназија Јован Скерлић Моше Пијаде 21 17510 gimnazijajsker-vlhan@mts.rs (017)474826 http://www.gimnazijahan.com 7138342 100925199 23485
Владичин Хан Техничка школа Моше Пијаде 21 17510 tehnickahan@ptt.rs (017)473900 http://www.tehnickahan.edu.rs 7573944 100925203 33031
Власотинце Гимназија Стеван Јаковљевић М. Михајловића бб 16210 gimnazijavl@gmail.com (016)875152 http://nema.com 7351704 101937031 22850
Власотинце Техничка школа Михајла Михајловића бб 16210 tsvlasotince@gmail.com (016)875125 http://www.tsvlasotince.edu.rs 7351712 101937023 20767
Врање Гимназија Бора Станковић Партизанска 12 17500 vrgimnazija@gmail.com (017)431992 http://www.vranjskagimnazija.edu.rs 7138946 100403298 23925
Врање Економско-трговинска школа Есперанто бб 17501 etsvranje@yahoo.com (017)422766 http://www.ekonomskavranje.edu.rs 7205856 100553262 20275
Врање Медицинска школа Др Изабел Емсли Хатон Моше Пијаде бб 17500 medicinskavr@gmail.com (017)405035 http://medicinskavranje.edu.rs 17289080 100553676 36663
Врање Техничка школа Булевар АВНОЈА 2 17500 tehnickaskolavr@mts.rs (017)400645 http://www.tehnickaskolavranje.edu.rs 7138954 100549264 23986
Врање Хемијско-технолошка школа Моше Пијаде бб 17500 direktorhts@gmail.com (017)423630 http://www.hts-vranje.edu.rs 7346859 100552237 31562
Врање Средња пољопривредно-ветеринарска школа Стеван Синђелић Браће Рибника бб 17500 poljvetskolavranje@mts.rs (017)432812 http://www.poljvetskolavr.edu.rs 7412088 100406149 33053
Врбас Гимназија Жарко Зрењанин Палих бораца 9 21460 gimvrbas@mts.rs (021)704653 http://gimnazijavrbas.edu.rs 8073112 100640296 1819-04-08
Врбас Средња стручна школа 4. јули Светозара Марковића 53 21460 sss4juli@gmail.com (021)790555 http://www.sss4juli.vrbas.edu.rs/ 8118841 101419621 16622
Врбовац Техничка школа Димитријева ББ 38267 tsvrbovac@gmail.com (0280)381017 http://nema.com 9001743 101920333 38007
Вршац Гимназија Борислав Петров Браца Михајла Пупина 1 26300 administracija@vrsackagimnazija.edu.rs (013)836448 http://vrsackagimnazija.edu.rs 8060967 102084189 28399
Вршац Пољопривредна школа Вршац Архитекте Брашована 1 26300 bioskola@hemo.net (013)805058 http://bioskola.edu.rs 8044627 100913773 7915
Вршац Хемијско-медицинска школа Стеријина 113 26300 sekretarijat@hms.edu.rs (013)830292 http://www.hms.edu.rs 8114811 102084574 28373
Вршац Школски центар Никола Тесла Стеријина 40-44 26300 trsla2006@mts.rs (013)830668 http://www.teslavs.edu.rs 8114803 102084742 17046
Врњачка Бања Гимназија Хероја Чајке 18 36210 gimnazija.vrnjackabanja@gmail.com (036)611379 http://www.gvb.edu.rs 6876170 100915957 34178
Врњачка Бања Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Хероја Чајке 18 36210 ugostturskola@ptt.rs (036)611379 http://www.uts.edu.rs 7176376 100920813 34178
Вучитрн Гимназија Вучитрн Лоле Рибара 29 38220 gimnazija_vu@yahoo.com (028)422071 http://gimnazijavu.edu.rs 9230408 101263225 24269
Вучитрн Техничка школа Вучитрн Иве Лоле Рибара 27 38220 gimnazija_vu@yahoo.com (028)422071 http://gimnazijavu.edu.rs 9230408 101263225 24269
Вучје Средња школа Светозар Крстић Тоза 29. новембра 10 16203 srednjaskolavucje@mts.rs (016)3427152 http://www.srednjaskolavucje.edu.rs 7310471 100539568 23648
Гораждевац Гимназија Гораждевац ББ 38310 skolagorazdevac@hotmail.com 39467313 http:// 9047891 101942069 36416
Гораждевац Економска школа 38310 skolagorazdevac@hotmail.com 39467313 http:// 9047891 101942069
Горње Кусце Техничка школа Драги Поповић Горње Кусце б.б 38250 tsdragipopovic@yahoo.com 28077206 http://bisnode.rs tehnicka-skola dragi-popovic 9003444 100055358
Горњи Милановац Гимназија Таковски устанак Милоша Великог 11 32300 gimnazgm@eunet.rs (032)711180 http://www.gimnazijagm.edu.rs 7177941 102291724 22725
Горњи Милановац Економско-трговачка школа Књаз Милош Вука Караџића 1 32300 etsgm.knjazmilos@mts.rs (032)713322 http://etsgm.edu.rs 7578130 102193353 33025
Горњи Милановац Техничка школа Јован Жујовић Вука Караџића 3 32300 tehgmil@mts.rs (032)713320 http://www.tehnickagm.edu.rs 7177135 102156726 22416
Грачаница Медицинска школа Краља Милутина бб. 38100 medicinska.skola.gr@gmail.com 3865220 http://medicinska.skola.gr 9018310 100055850 22797
Грачаница Грађевинско-саобраћајна школа Грачаница б.б 38205 gss.gracanica@gmail.com 3865292 http://www.sajt.com 9018301 101464055 23095
Грделица (варош) Средња школа 29. Новембар бб 16220 srednjagrdelica@mts.rs (016)3426161 https://grdelica.edu.rs 7282869 100412862 23637
Гроцка Средња школа Ужичка 2 11306 srednja.skola.grocka@gmail.com (011)8500720 http://srednjaskolagrocka.edu.rs 7035195 101848107 18177
Гуча (варошица) Средња школа Драгачево Републике бб 32230 direktorskoladragacevo@gmail.com (032)855554 http://skoladragacevo.edu.rs 7261322 101265575 21487
Деспотовац Техничка школа Рудничка 1 35213 thdespotovac@mts.rs (035)611105 http://www.tehnickaskoladespotovac.nasaskola.rs 7126905 101360809 23583
Димитровград Гимназија Свети Кирило и Методије Кирила и Методије 12 18320 gimnazijadimgrad@mts.rs (010)362163 http://www.cargim.edu.rs 7153139 101045601 1890-09-01
Доња Гуштерица Пољопривредна школа Радевачка бб 38232 poljoprivredna.lipljan@gmail.com 3889485 http:// 9210903 101262749 22933
Драгаш Економско-трговинска школа Село Млике бб 38420 etsgora@hotmail.com (044)400827 http://www.etsgora.edu.rs 9004599 104757876 39077
Жабаљ Средња школа 22. октобар Николе Тесле 78 21230 hs22oct@gmail.com (021)2102605 http://www.22oktobar.rs 8112983 100646993 28265
Жагубица Техничка школа Хомољска бб 12320 tszagubica@ptt.rs (012)643232 http://www.tszagubica.edu.rs 17113011 101579879 28791
Житорађа Средња школа Светосавска 23 18412 srednjazitoradja@gmail.com (027)8362020 http://www.srednjazitoradja.edu.rs 7314124 100368646 28835
Зајечар Гимназија Кнегиње Љубице 5 19000 gimza@ptt.rs (019)422564 http://gimza.edu.rs 7351356 101328437 1836-08-22
Зајечар Економско-трговинска школа Кнегиње Љубице 3-5 19000 etsza@verat.net (019)421932 http://www.etszajecar.edu.rs 7351321 100577201 17014
Зајечар Медицинска школа Кнегиње Љубице 3-5 19000 medskozajecar@ptt.rs (019)443858 http://medicinskazajecar.edu.rs 7351330 100578583 17744
Зајечар Техничка школа Кнегиње Љубице 3-5 19000 tehskola@ptt.rs (019)422876 http://www.tsz.edu.rs 7351348 101331561 31833
Звечан Средња школа Нушићева 7 38227 ss_graf_zvecan@yahoo.com (028)664064 http://ss-graf-zvecan.edu.yu 9052780 100018013 32643
Зрењанин Зрењанинска гимназија Гимназијска 2 23101 gimnazijazr@zrenjaninskagimnazija.edu.rs (023)5566633 http://www.zrenjaninskagimnazija.edu.rs 8069107 100903177 1846-10-06
Зрењанин Економско-трговинска школа Јован Трајковић Скерлићева бб 23101 ekonomskazr@gmail.com (023)561584 http://www.ekonomskazr.edu.rs 8114277 101165258 37550
Зрењанин Медицинска школа Новосадска 2а 23000 medicinskaskolazr@gmail.com (023)561413 http://www.medicinska-skola.edu.rs 8097194 101162464 37302
Зрењанин Пољопривредна школа Македонска 2 23100 direktor@zrpoljoprivredna.edu.rs (023)562189 http://www.zrpoljoprivredna.edu.rs 8069204 100654563 20726
Зрењанин Хемијско-прехрамбена и текстилна школа Урош Предић Стевице Јовановића 46 23100 ssupredic@upzr.edu.rs (023)561567 http://www.upzr.edu.rs 8113670 101162294 37302
Зрењанин Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Др Славка Жупанског 1 23000 direktor.teslazr@gmail.com (023)511376 http://www.teslazr.edu.rs 8158177 100651874 30454
Зрењанин Техничка школа Стевице Јовановића 50 23100 direktor@tehnickazr.edu.rs (023)561277 http://tehnickazr.edu.rs 8069212 101161322 40535
Зубин Поток Средња школа Григорије Божовић Јелене Анжујске 17 38228 ssgrigorijebozoviczp@nasaskola.rs (028)460108 http://www.ssgrigorijebozovic.nasaskola.rs 9047689 101526563 32001
Ивањица Гимназија 13. Септембар 58 32250 ivanjickagimnazija@mts.rs 32664646 http://www.gimnazija-ivanjica.edu.rs 7249195 100933905 23669
Ивањица Техничка школа Мићe Матовића 2 32250 tskoliva@eunet.rs (032)661000 http://tehnickaskola.rs 7339518 100931022 31230
Инђија Гимназија Трг слободе 2а 22320 gimin@indjija.net (022)555095 http://www.gimnazijain.edu.rs 8111634 100702812 42520
Инђија Техничка школа Михајло Пупин Цара Душана 2 22320 m_pupin@indjija.net (022)561661 http://www.mihajlopupin.edu.rs/ 8004056 100698386 22413
Инђија Средња школа Др Ђорђе Натошевић Трг слободе 2а 22320 djordjenatosevic@yahoo.com (022)552373 http://www.natosevicin.edu.rs 8656550 100701813 35620
Ириг Средња стручна школа Борислав Михајловић Михиз Змај Јовина 59 22406 sssborislavmihajlovic@gmail.com (022)2462026 http://www.sssborislavmihajlovic.edu.rs 8905908 106199149 39961
Кањижа Пољопривредно-технички средњошколски центар Беседеш Јожеф Широка улица 70 24420 srednjaskola@kanjiza.rs (024)874550 http://techniq.edu.rs 8123934 100871824 23954
Кикинда Гимназија Душан Васиљев Доктора Зорана Ђинђића 7 23300 gimnazijaki@mts.rs (0230)422557 http://gimnazijaki.com 8174776 100510025 32629
Кикинда Економско-трговинска школа Доктора Зорана Ђинђића 7 23300 etski@mts.rs (023)0422023 http://ekonomskaki.edu.rs 8037345 100507998 21346
Кикинда Средња стручна школа Милош Црњански Светосавска 57 23300 ssmiloscrnjanskiki@mts.rs (0230)422056 http://miloscrnjanski.edu.rs 8114609 100709385 28368
Кикинда Техничка школа Светосавска 55 23300 skola@tsk.edu.rs (023)422275 http://tsk.edu.rs 8114617 100507914 28368
Кладово Средња школа Младости 1 19320 srednjaskolakladovo@gmail.com (019)803443 http://www.srednjaskolakladovo.edu.rs 17918087 111022421 43344
Кнић Средња школа Војводе Стевана Книћанина 174 34240 msknic@mts.rs (034)511063 http://www.srednjaskolaknic.nasaskola.rs 7124686 100819880 22267
Ковачица Гимназија Михајло Пупин Николе Тесле 57 26210 office@gymko.edu.rs (013)661180 http://www.gymko.edu.rs 8029253 101009769 24976
Ковин Гимназија и економска школа Бранко Радичевић Цара Лазара 197 26220 gimnazijakovin@yahoo.com (013)744896 http://www.gimeko.edu.rs 8215731 101405952 23461
Ковин Средња стручна школа Васа Пелагић Цара Лазара 261 26220 pskovin@open.telekom.rs (013)742200 https://www.vasapelagickovin.edu.rs 8215740 101408574 22463
Косовска Каменица Гимназија Цара Лазара бб 38260 gimnazijakk@gmail.com (0280)372499 http://WWW.nema 9233881 100018361 42612
Косовска Каменица Техничка школа Цара Лазара бб 38260 tehskola@yahoo.com (0280)372498 9233890 100018224 25447
Косовска Митровица Гимназија Лоле Рибара 29 38220 gimkm@yahoo.com (028)425334 http://www.gimnazijakm.edu.rs 9028919 101261686 32752
Косовска Митровица Економско-трговинска школа Иве Лоле Рибара 27 38220 ekonomska_km@yahoo.com (028)425335 http://ekonomskakm.edu.rs 9023704 102537406 34491
Косовска Митровица Медицинска школа Дрварска 1 38220 medskolakm@yahoo.com (028)498395 http://www.sajt.com 9023674 101465654 17425
Косовска Митровица Техничка школа Михаило Петровић Алас Лоле Рибара 29 38220 tsalaskm@yahoo.com (028)425333 http://tsalaskm.com 9023712 101981812 17014
Костолац Техничка школа са домом ученика Никола Тесла Боже Димитријевића бб 12208 tskodirektor@hotmail.com (012)241841 http://www.tehnickakostolac.edu.rs 7160542 101522031
Косјерић (варош) Техничка школа Светосавска 39 31260 sstehskokos2@ptt.rs (031)781645 http://www.tehnickaskolakosjeric.edu.rs 17049372 101088214 35125
Коцељева Средња школа Доситејева број 1 15220 sredskolkoc@mts.rs (015)556395 http://sskoceljeva.rs 7293500 101399281 29249
Крагујевац Прва крагујевачка гимназија Даничићева 1 34000 prvagimnazijakg@yahoo.com (034)335506 http://prvagimnazija.edu.rs 7151292 101576683 1833-10-21
Крагујевац Друга крагујевачка гимназија Лицеја Кнежевине Србије 2 34000 drugagim@kg.ac.rs (034)341398 http://www.drugagimnazija.edu.rs 7668104 101317717 33485
Крагујевац Трговинско-угоститељска школа Тоза Драговић Саве Ковачевића 25 34000 tozadragovic@mts.rs (034)6333237 http://www.tozadragovic.wordpress.com 7151250 100562509 25031
Крагујевац Медицинска школа са домом ученика Сестре Нинковић Радоја Домановића 2 34000 medskg@ptt.rs (034)370201 http://www.sajtm.medicinskakg.com 7150318 101042289 19968
Крагујевац Прва техничка школа Радоја Домановића 8 34000 prvatehnicka@gmail.com (034)332461 http://www.prvatehnicka.edu.rs 7151306 101508745 15268
Крагујевац Економска школа Радоја Домановића 6 34000 ekonomkrag@verat.net (034)304085 https://www.ekonomska.edu.rs 7150105 101319991 16019
Крагујевац Средња стручна школа Косовска 8 34000 sekretar@politehnicka.kg.edu.rs (034)335178 https://www.politehnickakg.kg.edu.rs 17918036 111019846 43335
Краљево Гимназија Доситејева 44 36000 gimnazija.kraljevo@gmail.com (036)319760 http://www.gimnazijakraljevo.com 7102453 100242078 3485
Краљево Економско-трговинска школа Доситејева 46. 36100 ekonomskotrgovackakv@mts.rs (036)382047 http://www.ets-kraljevo.edu.rs 7353928 100240371 20515
Краљево Медицинска школа Доситејева 46 г 36000 infomskv@gmail.com (036)382548 http://www.medinkv.edu.rs 7588488 101256507 21453
Краљево Машинска техничка школа 14. октобар Индустријска 21 36000 mtskv@mts.rs (036)312433 http://www.mtskv.edu.rs 7237685 100241235 22490
Краљево Електро-саобраћајна техничка школа Никола Тесла Доситејева 44б 36000 estsnikolatesla@mts.rs (036)312601 http://www.estsnikolatesla.edu.rs 7607202 101775518 33239
Краљево Пољопривредно-хемијска школа Др Ђорђе Радић Миомира Бркушанца Мишкa 2л 36100 ratarica.direktor@gmail.com (036)359970 http://ratarica.edu.rs 7101007 100239919 1882-06-28
Краљево Шумарска школа Карађорђева 262 36100 sumarska@gmail.com (036)352235 http://www.sumarska.edu.rs 7100957 101071637 1899-10-20
Краљево Уметничка школа у Краљеву Цара Лазара 38 36000 umetnicka@mts.rs (036)326700 http://www.umetnicka-kv.net 17578430 103435339 38142
Крупањ Средња школа Вука Караџића 16 15314 srednjaskola.krupanj@gmail.com (015)7581143 http://www.srednjaskola.edu.rs 7120346 101394778 23986
Крушевац Гимназија Топличина 1 37000 gimnazijaks@gmail.com (037)427208 http://gimnazija.org.rs 7102968 100314207 33238
Крушевац Економско-трговинска школа Чеховљева 1 37000 ekotrg@ptt.rs (037)492658 http://ekonomskaks.edu.rs 7352689 100480614 14386
Крушевац Медицинска школа Ћирила и Методија 22 37000 medicinskaskolakrusevac@gmail.com (037)440319 http://www.medicinska.edu.rs 7611692 100320711 33238
Крушевац Политехничка школа Милутин Миланковић Чеховљева 1 37000 office@politehnicka-skola.edu.rs (037)492657 http://politehnicka-skola.edu.rs 7352719 100480622 33329
Крушевац Хемијско-технолошка школа Ћирила и Методија 30 37000 htsks@ptt.rs (037)439741 http://htsks.rs 7354525 100481238 33138
Крушевац Прва техничка школа Ћирила и Методија 26 37000 mesmesks@gmail.com (037)448810 http://prva-tehnicka.edu.rs 7352719 100471507
Кула Економско-трговинска школа Маршала Тита 113 25230 direktor.ets@gmail.com (025)729150 http://www.etskula.com 8005214 100262926 22160
Кула Средња техничка школа Михајло Пупин Лазе Костића 14 25230 ssmihpupkul1@ptt.rs (025)720103 http://www.stsmihajlopupin.edu.rs 8005249 100590686 21984
Куршумлија Економско-техничка школа Карађорђева 2 18430 ekonomskaskola@ptt.rs (027)389024 http://ekonomskakwordpress.com 17918095 111026781 43321
Куршумлија Гимназија Карађорђева 2 18430 gimnazijakursumlija@mts.rs (027)389020 http://www.gimnazijakursumlija.wordpress.com 17918109 111029253 43321
Кучево Економско-трговинска и машинска школа Жике Поповића 68 12240 sskolak@gmail.com (012)851749 http://srednjaskolakucevo.rs 7164050 101279319 10873
Књажевац Књажевачка гимназија Карађорђева 16 19350 gimnazijaknjaz@gmail.com (019)732620 http://www.knjazevacka-gimnazija.edu.rs 7127774 100630959 1871-01-20
Књажевац Техничка школа Карађорђева 52 19350 tehknjaz1@gmail.com (019)730350 http://tehnickaskolaknjazevac.wordpress.com 7127804 100635171 11480
Лазаревац Гимназија Доситеја Обрадовића 6 11550 gimnazija@gimnazijalazarevac.edu.rs (011)8129480 http://www.gimnazijalazarevac.edu.rs 17079638 101132022 34828
Лазаревац Техничка школа Колубара Доситеја Обрадовића 6 11550 tskolubara@gmail.com (011)8123098 http://tehnickaskolakolubara.edu.rs 7070365 101970205 34828
Лапово (варошица) Средња школа Светозара Марковића 43 34220 office@lapovo.edu.rs (034)6100230 http://www.lapovo.edu.rs 6952461 101888518 34102
Лапље Село Гимназија Мирјана Драговић б.б 38204 gimnazijapristinals@yahoo.com (038)3881628 http://gimnazijapristina.edu.rs 9018328 100055446 5039
Лапље Село Економско-трговинска школа Приштина Мирјана Драговић бб 38204 et_skola_pristina@yahoo.com 3881627 9018387 101262757 22429
Лајковац (варош) Средња школа 17. септембар Вука Караџића 19 14224 skolalajkovac@gmail.com (014)3431145 http://www.tehnika.edu.rs 7283911 101344404 28971
Лебане Гимназија Цара Душана 78 16230 gimnazija.lebane@gmail.com (016)843311 http://www.gimnazija.lebane.edu.rs 7355114 100529036 25251
Лебане Средња техничка школа Вожд Карађорђе Цара Душана 78 16230 vozdlebane@yahoo.com (016)843205 http://www.stslebane.edu.rs 7355122 100529052 17411
Лепосавић Средња школа Никола Тесла Немањина 29а 38218 tsnikolateslaleposavic@hotmail.com 2883562 http://www.ssnikolateslaleposavic.edu.rs 9021388 101262351 22782
Лесковац Гимназија Косте Стамнековића 15 16000 gimnazijaleskovac@gmail.com (016)212218 http://www.gimnazijaleskovac.edu.rs 7137745 100332782 1879-07-14
Лесковац Економска школа Ђука Динић Косте Стаменковића 15 16000 ssdjudinles1@gmail.com (016)600449 http://www.ekonomskale.edu.rs 7207328 101889123 17791
Лесковац Трговинско-угоститељска школа Дубочица бб 16000 direktortusle@gmail.com (016)222961 http://www.tusleskovac.com 7207301 101910772 32122
Лесковац Медицинска школа Боре Димитријевића Пиксле 1 16000 ssmedskoles1@yahoo.com (016)3441022 http://www.www 7137737 102303150 21458
Лесковац Техничка школа Раде Металац Димитрије Туцовића бб 16000 rademetalac@ptt.rs (016)234612 http://rademetalac.edu.rs 7137770 100546131 33982
Лесковац Школа за текстил и дизајн Вилема Пушмана 21 16000 skolatekstilidizajn@gmail.com (016)251040 http://tekstilidizajn.edu.rs 7204701 100538990 33982
Лесковац Хемијско-технолошка школа Божидар Ђорђевић Кукар Влајкова 94 16000 ssbozkukles1@ptt.rs (016)282630 http://htsleskovac.edu.rs 7137753 100542601 33982
Лесковац Пољопривредна школа Нишка 65 16000 poljskolale@gmail.com (016)222216 http://poljskolale.edu.rs 7137788 100326237 35788
Лешак Пољопривредна школа Приштина Браће Матовића б.б 38219 poljskolapristinalesak@hotmail.com (028)400413 http://www.poljoprivrednaskolapristinalesak.edu.rs 9018379 101814893 17014
Лозница Средња школа Свети Сава Саве Ковачевића 1 15300 svetisavalo@mts.rs (015)878180 http://svetisavalo.wordpress.com 7350686 101561217 31778
Лозница Гимназија Вук Караџић Гимназијска 5 15300 gimnazijavuk@mts.rs (015)878635 http://loznickagimnazija.edu.rs 7171447 101561959 1871-08-16
Лозница Средња економска школа трг Јована Цвијића 4 15300 esloznica1955@gmail.com (015)876055 http://www.esloznica.rs 7168357 101189955 33982
Лозница Техничка школа Tрг Јована Цвијића 3 15300 tehnicka@ptt.rs (015)876016 http://www.tehnickalo.edu.rs 7120443 101190557 37701
Мали Зворник Средња школа Мали Зворник Краља Петра првог 12 15318 sskolamz@gmail.com (062)887041 http://srednjaskolamz.edu.rs 7306709 101361633 29683
Мајданпек Гимназија Миле Арсенијевић Бандера Велике Ливаде 2 19250 gimmpek@gmail.com 30581492 http://www.gimnazija-majdanpek.edu.rs 7677316 100625671 33051
Мајданпек Техничка школа Велике ливаде 2 19250 majdanpektehnickaskola@gmail.com 030-581408 http://www.tsmajdanpek.edu.rs 7648847 100625655 33051
Медвеђа Техничка школа Никола Тесла Његошева 1 16240 ssniktesmed1@ptt.rs (016)891028 http://nikolateslamedvedja.weebly.com 7138458 101464565 23609
Мионица (варошица) Средња школа Мионица Кнеза Грбовића бб 14242 srednjaskolamionica@gmail.com (014)3422120 http://www.srednjaskolamionica.edu.rs 17779575 106270405 40042
Младеновац (варош) Гимназија Краља Александра Обреновића 25 11400 gimnazijamladenovac@gmail.com (011)8231366 http://gimnazijamladenovac.edu.rs 7524293 101477979 33147
Младеновац (варош) Техничка школа Вука Караџића 75 11400 tsmladenovac@gmail.com (011)8230143 http://www.tehnickaskola.edu.rs 7524285 101478980 33239
Неготин Неготинска гимназија Хајдук Вељкова 3 19300 negotinskagimnazija@mts.rs (019)541974 http://www.negotinskagimnazija.edu.rs 7129190 100773710 33008
Неготин Пољопривредна школа са домом ученика Рајко Боснић Буковски пут бб 19300 bukovo@mts.rs (019)3542055 http://www.bukovo.edu.rs 7129181 100773701 1891-05-17
Неготин Техничка школа Миомира Радосављевића Пикијева 9 19300 tehnickanegotin@gmail.com (019)544185 http://www.tehnicka-negotin.com 7129173 100776925 24360
Ниш (Медијана) Прва нишка гимназија Стеван Сремац Вожда Карађорђа 27 18000 ssremac@medianis.net (018)527622 http://www.sremac.edu.rs 7174659 101532998 1878-09-27
Ниш (Медијана) Гимназија Бора Станковић Вожда Карађорђа 27 18100 gimnazija@borastankovic.edu.rs (018)522044 http://www.borastankovic.edu.rs 7174667 101858198 25371
Ниш (Медијана) Гимназија Девети мај Јеронимова 18 18100 gim9maj@sbb.rs (018)257088 http://www.9maj.edu.rs 7282516 100334116 29037
Ниш (Медијана) Економска школа Мајаковског 2 18000 sekretar.ekosknis@gmail.com (018)237976 http://www.esn.edu.rs 7222149 100619576 10736
Ниш (Медијана) Правно-пословна школа Трг краља Милана 8 18100 abskola@mts.rs (018)526957 http://abskolanis.blogspot.com 17008951 100502172 34635
Ниш (Медијана) Трговинска школа Мајаковског 2 18000 trgovinskaskolanis@yahoo.com (018)235392 http://trgovinskaskolanis.edu.rs/ 7222122 101533097 1893-05-06
Ниш (Медијана) Угоститељско-туристичка школа Мајаковског 2 18000 ugturs@medianis.net (018)233830 http://utsnis.edu.rs 7222114 100619584 33465
Ниш (Медијана) Медицинска школа Др Миленко Хаџић Зетска 55 18000 medicinskaskolanis@mts.rs (018)530508 http://www.medicinskanis.edu.rs 7216106 102141648 17498
Ниш (Медијана) Електротехничка школа Мија Станимировић Булевар Цара Константина 82-86 18116 etsms@medianis.net (018)550022 http://www.etsmijastanimirovic.edu.rs 7274351 100502324 18111
Ниш (Медијана) Прехрамбено-хемијска школа Генерала Милојка Лешјанина 23 18100 skola@phsnis.edu.rs (018)245645 http://www.phsnis.edu.rs 7288476 100666403 13028
Ниш (Медијана) Школа моде и лепоте Генерала Милојка Лешјанина 23 18000 skolamode@gmail.com (018)255477 http://www.skolamodeilepote.com 7288484 101532504
Ниш (Медијана) Уметничка школа Првомајска 6 18100 umetnickas.nis@gmail.com (018)523543 http://www.umetnickaskolanis.com 7174632 101524221 17770
Ниш (Палилула) Гимназија Светозар Марковић Бранка Радичевића 1 18106 gsm-nis@mts.rs (018)254396 http://www.gsm-nis.edu.rs 7215312 100665453 33336
Ниш (Палилула) Машинска школа Шумадијска 1a 18000 masinskaskolanis@gmail.com (018)4263100 http://www.masinskanis.com 7214596 100662856 8645
Ниш (Црвени Крст) Електротехничка школа Никола Тесла Александра Медведева 18 18000 etstesla@etstesla.ni.ac.rs (018)588583 http://www.etstesla.ni.ac.rs 7274360 101859168 32661
Ниш (Црвени Крст) Грађевинска техничка школа Неимар Београдска 18 18000 gtsneimar@gmail.com (018)251063 http://www.gtsneimar.edu.rs 7174675 101859125 14513
Ниш (Црвени Крст) Средња стручна школа Београдска 22 18000 tsk12feb@mts.rs (018)588166 http://www.nissrednjastrucna.edu.rs 17918079 111028603 43344
Нова Варош Средња школа Јевстастија Караматијевића 26-30 31320 srednjanv@gmail.com (033)061079 https://www.srednjanv.edu.rs 17918010 111019854 43344
Нови Бечеј Средња школа Маршала Тита 5 23272 srednjaskolanb@mts.rs (023)771077 http://srednjaskolanovibecej.wordpress.com 8057907 101431092 22806
Нови Пазар Гимназија Вука Караџића 7 36300 gimnazijanp@yahoo.com (020)331470 http://gimnazijanp.edu.rs 7195168 101785294 5073
Нови Пазар Економско-трговинска школа 28. Новембра 163 36300 nsekonom@gmail.com (020)323770 http://ekonomskanovipazar.edu.rs 7192002 101784322 20229
Нови Пазар Школа за дизајн текстила и коже Вука Караџића бб 36300 skolazadizajnnp@yahoo.com (020)312799 http://www.skolazadizajn.edu.rs 7356404 101795281 38852
Нови Пазар Техничка школа Вука Караџића бб 36300 tehnickanp1@mts.rs 311945 http://tehnickanp.edu.rs 7356374 101785114 34064
Нови Пазар Медицинска школа Косанчићева бб 36300 msnp@verat.net (020)332980 http://www.medicinskanp.edu.rs 17686518 105175950 39191
Нови Пазар Угоститељско-туристичка школа Расима Халиловића бб 36300 info@turistskola.edu.rs (020)317896 http://www.turistskola.edu.rs 17761498 105826969 39716
Нови Сад Гимназија Јован Јовановић Змај Златне греде 4 21000 direktor@jjzmaj.edu.rs (021)2156166 http://www.jjzmaj.edu.rs 8066892 100236049 21794
Нови Сад Гимназија Светозар Марковић Његошева 22 21000 gim.markovic@gmail.com 214721924 http://www.s-markovic.edu.rs 8066914 100238209 23215
Нови Сад Гимназија Исидора Секулић Владике Платона 2 21100 gimnazis@mts.rs (021)457132 http://www.gimnazis.edu.rs 8200882 102058302 33117
Нови Сад Гимназија Лаза Костић Лазе Лазаревића 1 21102 lakogim@gmail.com (021)6466766 http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs 8685240 100237409 36295
Нови Сад Средња школа Светозар Милетић Народних хероја 7 21100 najboljaskola@mts.rs 21423655 http://ekosmile.edu.rs 8114641 100236805 30452
Нови Сад Медицинска школа 7. aприл Војводе Книћанина 1 21100 7april@mts.rs 216541298 http://www.7april.edu.rs 8066868 101638314 17061
Нови Сад Средња машинска школа Булевар краља Петра првог 38 21100 informacije@masinskans.edu.rs (021)444606 http://www.masinskans.edu.rs 8117861 100236338 33204
Нови Сад Електротехничка школа Михајло Пупин Футошка 17 21000 uprava.etspupin@gmail.com (021)421566 http://www.etspupin.edu.rs 8043361 101708719 23147
Нови Сад Техничка школа Павле Савић Шајкашка 34 21100 tspavles@nspoint.net (021)443746 http://tspavlesavic.edu.rs 8066973 100458932 22525
Нови Сад Техничка школа Милева Марић Ајнштајн Гагаринова 1 21000 mileva.ajnstajn021@gmail.com (021)443444 http://www.mmaricajnstajn.edu.rs 8043370 100237011 30589
Нови Сад Саобраћајна школа Пинки Шумадијска 12а 21100 sspinki@eunet.rs (021)527155 http://sspinki.edu.rs 8158142 101652308 30469
Нови Сад Школа за дизајн Богдан Шупут Јанка Веселиновића 22 21100 designbs@nspoint.net (021)512244 http://skolazadizajnbogdansuput.edu.rs 8066957 100715122 17827
Обреновац Гимназија у Обреновцу Милоша Обреновића 90 11500 gimnazijaobrenovac@gmail.com (011)8721202 http://gimnazijauobrenovcu.edu.rs 7506597 101212895 33117
Обреновац Техничка школа Краља Петра I 12 11500 teh.skola.obr@gmail.com (011)8721178 http://www.tsobrenovac.edu.rs 7094299 101214479 31197
Обреновац Пољопривредно-хемијска школа Милоша Обреновића 90 11500 office@polj-hemskola.edu.rs (011)8721375 http://www.polj-hemskola.edu.rs 7506589 101213357 33155
Ораховац Гимназија Ораховац Видовданска бб 38430 gimnazijaorahovac1@gmail.com (029)277919 http://gimnazijaorahovac.com 9011587 101940268 37866
Оџаци Гимназија и економска школа Јован Јовановић Змај Сомборска 18 25250 gimekjjzmaj@mts.rs (025)5742434 http://www.gesjjz.edu.rs 8199957 101564877 38910
Оџаци Техничка школа Школска 20 25250 tsodzacidirektor@mts.rs (025)5746118 https://tehnickaskolaodzaci.edu.rs 8007586 101567141 20345
Панчево Гимназија Урош Предић Игњата Барајевца 5 26000 direktor@gimnazijaurospredic.edu.rs 301120 http://www.gimnazijaurospredic.edu.rs 8006431 101048794 1853-02-09
Панчево Економско-трговинска школа Паја Маргановић Ослобођења 25 26100 ekoskopa@gmail.com (013)314349 http://www.ekosko.edu.rs 8028567 101864728 21626
Панчево Медицинска школа Стевица Јовановић Пастерова 2 26100 direktormedicinskapa@gmail.com (013)2511772 http://www.medicinskapancevo.com 8028800 101048044 21626
Панчево Пољопривредна школа Јосиф Панчић Новосељански пут 31 26000 direktorpoljsk@mts.rs (013)2190023 http://www.jpancic.edu.rs 8054088 100592127 24264
Панчево Машинска школа Панчево Браће Јовановића 103 26100 office@masinska.edu.rs (013)316396 http://www.masinska.edu.rs 8158789 101865608 24454
Панчево Електротехничка школа Никола Тесла Максима Горког 7 26100 direktor@etsntesla.edu.rs (013)2316806 http://www.etsntesla.edu.rs 8006415 100592740 30620
Панчево Техничка школа 23. мај Браће Јовановића 89 26000 office@skola23maj.edu.rs (013)318977 http://www.skola23maj.edu.rs 8028575 101866955 22424
Параћин Гимназија Бранка Крсмановића бб 35250 pargim@ptt.rs (035)563549 http://www.gimnazija-paracin.edu.rs 7352450 100875258 33982
Параћин Економско-трговинска школа Драгољуба Јовановића 2 35250 ektskpn@ptt.rs (035)563170 http://ekonomist.edu.rs 7352441 101093545 33982
Параћин Машинско-електротехничка школа Бранка Крсмановића бб 35250 mespnsr@gmail.com (035)563445 http://www.mes.edu.rs 7577613 100875475 33117
Параћин Технолошка школа Др Драгољуба Јовановића 2 35250 tehnoloska@mts.rs (035)561697 http://www.tehnoloskaskola.nasaskola.rs 7352468 100875555 33117
Петровац на Млави Средња школа Младост Млавска 14 12300 gimnazijamladost@mts.rs (012)331129 http://www.mladost.rs 7161719 101584579 22438
Пећинци Техничка школа Миленко Веркић – Неша Школска 8а 22410 tspecinci@mts.rs (022)2436146 http://www.tspecinci.edu.rs 8126356 101426131
Пирот Гимназија Пирот Српских владара 118 18300 gimpi@ptt.rs (010)311437 http://www.gimnazija.edu.rs 7131577 100374159 35795
Пирот Економска школа Пирот Таковска 24 18300 ekonoskolapi@neobee.net (010)311268 http://www.ekonomskapirot.rs 7131569 100353832 20646
Пирот Млекарска школа са домом ученика Др. Обрен Пејић Николе Пашића 173 18300 pimleksko@mts.rs 10311258 http://mlekarskaskolapirot.edu.rs 7172419 100188336 24111
Пирот Техничка школа Таковска 22 18300 direktor@tsp.edu.rs (010)311269 http://www.tsp.edu.rs 7131542 100358966 1878-09-30
Пирот Средња стручна школа Ћирила и Методија 29 18300 ssgratehpir1@ptt.rs (010)311426 http://www.srednjastrucnapirot.edu.rs 6944272 100962466 34115
Пожаревац Пожаревачка гимназија Симе Симића 1 12000 pogimnazija@gmail.com (012)222570 http://www.pozarevackagimnazija.edu.rs 7161255 101972522 1862-09-24
Пожаревац Економско-трговинска школа Јована Шербановића 6 12000 etskola@open.telekom.rs (012)223389 http://ekonomskapo.edu.rs 7161689 101523392 1850-05-23
Пожаревац Медицинска школа Лоле Рибара 6-8 12000 medicinskapo@gmail.com (012)541625 http://www.medicinskapozarevac.edu.rs 7161409 101972619 17299
Пожаревац Пољопривредна школа са домом ученика Соња Маринковић Илије Бирчанина 70 12000 poljsk@mts.rs (012)223388 http://www.poljsk.edu.rs 7160631 101973079 1872-10-10
Пожаревац Политехничка школа Јована Шербановића 5 12000 politehnickas@ptt.rs (012)513595 http://www.politehnicka.edu.rs 7577656 101522672 33151
Пожега Гимназија Свети Сава Вука Караџића 6 31210 skola@gimnazijapozega.edu.rs (031)811460 http://www.gimnazijapozega.edu.rs 7572913 100863808 33141
Пожега Техничка школа Вука Караџића 6 31210 tehnickaskolapozega@gmail.com (031)714134 http://tehnickaskolapozega.edu.rs 7266642 100863267 33994
Преоце Машинска школа – Приштина Мирољуба Танасковића – Преоце bb 38204 masinskaskolapre@hotmail.com (381)3881119 http://www.masinskaskolapr.net 9029141 100055727 25082
Прешево Гимназија Скендербеу 15. новембра 102 17523 skenderbeup@gmail.com (017)668655 http://www.gjimnaziskenderbeu.eu/ 7179324 100953002 33086
Прешево Средња техничка школа Прешево 15. новембра 102 17523 shmtpr@hotmail.com (017)669130 http://www.presheva.edu.rs 7585527 100953019 33064
Прибој Гимназија Прибој Немањина 37 31330 gimpriboj1@ptt.rs 332445180 http:// 7111347 101207756 26064
Прибој Машинско-електротехничка школа Вука Караџића 5 31330 metpb@ptt.rs (033)2452536 http://metpb.edu.rs 7351909 101205700 31590
Прилужје Техничка школа Никола Тесла Милош Обилића б.б. 38213 tsntobilic@yahoo.com (028)467556 http://www.tehnickaskolaobilic.com 9018344 101262530 20699
Пријепоље Пријепољска гимназија 4. децембра 3 31300 prijepoljskag@mts.rs 33710026 http://www.prijepoljskagimnazija.edu.rs 7341423 100808395 5073
Пријепоље Економско-трговинска школа 4. децембра 3 31300 ekon.skola1prijepolje@hotmail.com (033)710018 http://www.etsprijepolje.rs 7575122 102216097 33117
Пријепоље Техничка школа 4. децембра 3 31300 tsprijepolje@eunet.rs (033)710039 http://tsprijepolje.edu.rs 7341415 100808400 6820
Прокупље Гимназија Ратка Павловића 20 18400 gimnazijapk@beotel.net (027)321110 http://www.gimnazija-prokuplje.edu.rs 7271344 100257756 3208
Прокупље Медицинска школа Др. Алекса Савић Ратка Павловића 20 18400 medicskola@mts.rs (027)329093 http://medicinskapk.edu.rs 7600739 100413574 21997
Прокупље Техничка школа 15.мај Ратка Павловића 194 18400 ts15maj@mts.rs (027)329252 http://www.ts15maj.edu.rs 7271310 102133314 23466
Прокупље Пољопривредна школа Радош Јовановић Сеља Вука Караџића 1 18400 poljopskolapk@gmail.com (027)331213 http://poljoprivrednaskolapk.edu.rs 7271328 100257535 10077
Ранилуг Економско-трговинска школа Гњилане Ранилуг бб 38267 eskolaranilug@hotmail.rs 28076132 http://www.ecogl.kosovskopomoravlje.rs 9028617 100018177 33916
Рача Средња школа Ђура Јакшић Карађорђева 94 34210 office@raca.edu.rs (034)751156 http://www.raca.edu.rs 7113579 101228345 7566
Рашка Гимназија Милуна Ивановића 2 36350 direktor@gimnazijaraska.edu.rs (036)736043 http://gimnazijaraska.edu.rs 7637063 101273406 33336
Рашка Средња школа Краљица Јелена Омладинска 2 36350 masinska.ras@gmail.com (036)738210 http://www.sskraljicajelena.edu.rs 7276966 101609126 33336
Рековац Пољопривредно-ветеринарска школа Слађана Лукића бб 35260 pvskolarekovac@ptt.rs (035)8411434 http://www.pvskolarekovac.edu.rs 7291795 101284746 33055
Рума Гимназија Стеван Пузић Партизанска бб 22400 rumagimn@eunet.rs (022)474515 http://www.gimnazija-ruma.rs 8196109 101341475 33055
Рума Средња пољопривредно-прехрамбена школа Стеван Петровић – Бриле Вука Караџића 70 22400 brile.ruma@gmail.com (022)474784 http://www.poljskolaruma.edu.rs 8026424 100782421 23771
Рума Средња техничка школа Миленко Брзак – Уча Вука Караџића 70 22400 skolambu@mts.rs (022)474716 http://www.srednjatehnicka.edu.rs 8026416 100782413 22476
Рума Средња стручна школа Бранко Радичевић Партизанска бб 22400 srednjabr.ruma@eunet.rs (022)479033 http://www.srednjabr.edu.rs 8196117 101341266 33055
Руски Крстур Основна школа и гимназија Пјетро Кузмјак са домом ученика Русинска 63 25233 petroso@eunet.rs 25705030 http://www.petrokuzmjak.edu.rs 8005168 100263189 28451
Свилајнац Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика Свилајнац Краља Петра Првог 64 35210 direktor@poljvet-svil.edu.rs (035)323594 http://www.poljvet-svil.edu.rs 7349939 101475246 21014
Свилајнац Средња школа Браће Југовића 10 35210 skolasvilajnac@yahoo.com (035)321408 https://skolasvilajnac.edu.rs 7349947 101472838 1877-08-23
Сврљиг Стручна школа Душан Тривунац Драгош Гордане Тодоровић 2 18360 ssdtd@mts.rs 18821010 http://www.ssdtd.edu.rs 7339941 101007948 31162
Сента Сенћанска гимназија Главни трг 12 24400 gimnazijasenta135@gmail.com (024)811751 http://gimnazija-senta.rs 8204071 101099825 33111
Сента Економско-трговинска школа Сента Главни трг 12 24400 sekretarijat.ekonomska@gmail.com (024)811549 http://www.ekonomska-skola.rs 8204063 101099833 22160
Сента Средња медицинска школа Главни трг 12 24400 medicinska_senta@mts.rs (024)817177 http://www.medicinska-senta.edu.rs 8791414 102975494 37733
Сента Гимназија са домом ученика за талентоване ученике Бољаи Поштанска 18 24400 bolyai@bolyai-zenta.edu.rs (024)816700 http://www.bolyai-zenta.edu.rs 8787271 102923123 37733
Сечањ Средња школа Вук Караџић Гимназијска 2 23240 vstefan@ptt.rs (023)3841035 http://www.vukkaradzicsecanj.edu.rs 8018936 101356800 23425
Смедерево Гимназија Слободе 3 11300 gimnazijasd@ptt.rs (026)617383 http://www.gimnazijasd.edu.rs 7198574 100969259
Смедерево Економско-трговинска школа 16 октобар бб 156 11300 ssekotrgsme1@mts.rs (026)641360 http://www.etssd.edu.rs 7352948 100490031 22059
Смедерево Техничка школа Вука Караџића 13 11300 tehnickaskolasd1@mts.rs (026)617388 http://tehnickasd.edu.rs 7163908 100359516
Смедерево Текстилно-технолошка и пољопривредна школа Деспот Ђурађ Црвене армије 156 11300 skola@despot.edu.rs (026)640930 http://www.despot.edu.rs 7352956 101925707 33413
Смедеревска Паланка Паланачка гимназија Вука Караџића 18 11420 gimnazija@mts.rs (026)310631 http://www.palanackagimnazija.edu.rs 7142811 101386647 7243
Смедеревска Паланка Машинско-електротехничка школа Гоша Индустријска 66 11420 skolagosa@mts.rs (026)317310 http://www.skolagosa.edu.rs 7160895 101930265 24132
Смедеревска Паланка Средња школа Жикица Дамњановић Главашева 81 11420 sszdam@verat.net (026)310839 http://zikicadamnjanovic.edu.rs 7142862 101930257 25153
Сокобања Средња школа Бранислав Нушић Митрополита Михаила 5 18230 bnusic@ptt.rs (018)830525 https://bnusicsbanja.wordpress.com 7128525 100691534 22791
Сомбор Гимназија Вељко Петровић Доситеја Обрадовића 2 25100 gimso@mts.rs (025)420327 http://www.gimnazijaso.edu.rs 8162735 101837740 34359
Сомбор Средња економска школа Апатински пут 90 25100 sekretar@ekonomskaso.edu.rs (025)421217 https://www.ekonomskaso.edu.rs 8114498 100122722 34052
Сомбор Средња медицинска школа Др Ружица Рип Подгоричка 9 25000 direktor@smsso.edu.rs (025)430540 http://www.smsso.edu.rs 8013128 100607102 21480
Сомбор Средња пољопривредно-прехрамбена школа Хаџића Светића 18 25100 sspolskosom1@ptt.rs (025)482586 http://www.sppssombor.edu.rs 8062781 100614038 17014
Сомбор Средња школа Свети Сава Подгоричка 7 25100 skola@ss-svetisava.edu.rs (025)415699 http://ss-svetisava.edu.rs 8204918 100614870 33117
Сомбор Средња техничка школа Трг Цара Лазара 4 25100 so.skolasts@neobee.net (025)421067 http://www.tehnickaso.edu.rs 8027277 100016489 33913
Сопот Економско-трговинска школа Кнеза Милоша 12 11450 ekonomska@sopot.edu.rs (011)8251120 http://www.ekonomskasopot.edu.rs 7565631 100150743 33234
Сопот Машинска школа Космај Кнеза Милоша 12 11450 mskosmaj@bitinfo.co.rs 8251227 http://mskosmaj.edu.rs 7084005 100150735 29824
Србобран Гимназија и економска школа Светозар Милетић Трг професора Миливоја Туторова 4 21480 gimnazissrbobran@mts.rs (021)730155 http://www.gimnazijasrbobran.edu.rs 8013276 101867755 22763
Сремска Митровица Митровачка гимназија Светог Саве 2 22000 gimnazijagsm@gmail.com (022)610390 http://www.gimnazijasm.edu.rs 8195242 100517170 43021
Сремска Митровица Економска школа 9. Мај Ђуре Даничића 2 22000 ekonomskasm@mts.rs (022)615320 http://www.es.edu.rs 8015791 100797905 21794
Сремска Митровица Медицинска школа Драгиња Никшић Јупитерова 26 22000 med.sm@mts.rs (022)625525 http://www.medicinskasm.edu.rs 8195269 100800397 21628
Сремска Митровица Прехрамбено-шумарска и хемијска школа Змај Јовина 3 22000 sekretarpsh@neobee.net (022)622352 http://www.psh-skola.edu.rs 8112622 100800428 34242
Сремска Митровица Средња техничка школа Никола Тесла Змај Јовина 29 22000 nikolateslasts@yahoo.com (022)639167 http://nikolateslasm.edu.rs 8061173 100799099 22393
Сремски Карловци Карловачка гимназија Трг Бранка Радичевића 2 21205 karlgimnazija@yahoo.com (021)881777 http://www.karlovackagimnazija.rs 8066906 101422302 20717
Српска Црња Средња школа Ђурa Јакшић Краља Александра 63 23220 sskola@mts.rs (023)811041 http://www.ssdjurajaksic.edu.rs 8013535 101596197 23776
Стара Пазова Гимназија Бранко Радичевић Светосавска 5 22300 stapgim@ptt.rs (022)310271 http://stapgim.edu.rs 8228426 100535524 33003
Стара Пазова Економско-трговинска школа Вук Караџић Светосавска 5 22300 sekretar@etsvuk.rs (022)310799 http://etsvuk.rs 8170649 100535516 20699
Стара Пазова Техничка школа Светосавска 5 22300 tskola@mts.rs (022)310641 http://www.tehnickapazova.edu.rs 8170622 100535508 17046
Суботица Гимназија Светозар Марковић Петефи Шандора 1 24100 sekretarijat@gimnazijasubotica.edu.rs 552820 http://www.gimnazijasubotica.edu.rs 8065535 100958994 1856-07-27
Суботица Економска средња школа Боса Милићевић Ђуре Ђаковића 21 24000 ess@eunet.rs (024)559255 http://ekonomskasu.edu.rs 8009155 100838402 37302
Суботица Средња медицинска школа Београдски пут 126 24100 medsu@medicinskasu.edu.rs (024)558336 http://www.medicinskasu.edu.rs 8027323 100446974 21381
Суботица Политехничка школа Максима Горког 38 24000 office@politehnickasu.edu.rs (024)663100 http://www.politehnickasu.edu.rs 8122245 100959340 37419
Суботица Хемијско-технолошка школа Максима Горког 53 24000 hemijska@tippnet.rs (024)644103 http://www.hts.edu.rs 8122237 100960681 37302
Суботица Техничка школа Иван Сарић Трг Лазара Нешића 9 24000 messc@tehnickaskolasubotica.edu.rs (024)552031 http://www.tsis.edu.rs 8009180 100959964 22552
Суботица Гимназија за талентоване ученике Деже Костолањи Трг жртава фашизма 21 24000 office@tg.edu.rs (024)670860 http://www.tg.edu.rs 8787280 102879350 37733
Суво Грло Техничка школа Суво Грло бб 38334 ts_srbica@yahoo.com (064)3360391 9020772 102475377 34491
Сурдулица Гимназија Светозар Марковић Сурдуличких мученика бб 17530 gimnazijasm-surd@mts.rs (017)812870 http://www.gimnazija-surdulica.edu.rs 7573537 100951306 33119
Сурдулица Техничка школа Никола Тесла Томе Ивановића 24 17530 nteslasurd@mts.rs (017)814119 http://www.nteslasurd.edu.rs 7180608 100951752 9003
Сурдулица Пољопривредно-шумарска школа Јосиф Панчић Сурдуличких мученика бб 17530 jpancic@ptt.rs (017)815051 http://www.skolapancic.edu.rs 7180594 100951291 21064
Сушица Електротехничка школа Михајло Пупин Патријарха Павла бб 38205 ets.miladinpopovic@gmail.com 3865350 http://www.ets.ed.rs 9034692 100055817 36552
Сјеница Гимназија Јездимир Ловић Саве Ковачевића 15 36310 gimnazijasjenica@yahoo.com (020)741053 http://WWW.gimnazijasjenica.blogspot.rs 7192100 100947750 31863
Сјеница Техничко-пољопривредна школа Саве Ковачевића 15 36310 direktor.tpss@gmail.com (062)8863361 http://tpssjenica.com 7352107 100947741 27973
Темерин Средња школа Лукијан Мушицки Народног фронта 80 21235 lukijanmusicki@mts.rs 21843272 http://www.sslukijanmusicki.com 8071870 100817548 17057
Тител Средња техничка школа Милева Марић Главна 7 21240 sskola-titel@eunet.rs (021)2960189 http://stsmmarictitel.edu.rs 8050490 101455829 23802
Топола (варошица) Средња школа Краљ Петар Први Шумадијска 2 34310 ss.kraljpetar1@mts.rs (034)6811035 http://www.srednjaskola-topola.edu.rs 7123604 101224115 9376
Трговиште Средња стручна школа Милутин Бојић 15. септембар бб 17525 skolausmobr-trg@mts.rs (017)452104 http://sssetmb.nasaskola.rs 7284314 101465791 29099
Трстеник Гимназија Вук Караџић Вука Караџића 11 37240 gimvkts@mts.rs (037)711844 http://vukts.edu.rs 7352581 101308642 33029
Трстеник Техничка школа Вука Караџића 11 37240 tehnickats@gmail.com (037)711842 http://www.tehnickats.edu.rs 7352590 101306430 33029
Тутин Гимназија 7. јула 18 36320 gimnazijatutin@gmail.com (020)811148 http://gimnazijatutin.rs 7175841 102021431 34404
Тутин Техничка школа 7. јули 18 36320 tehtutin1@gmail.com (020)811160 http://www.tehtutin.edu.rs 7350767 102021423 32143
Уб Гимназија Бранислав Петронијевић Вука Караџића 15 14210 gimbpetronijevic@gmail.com (014)411149 http://www.gimnazijaub.rs 7593040 101351121 33117
Уб Техничка школа Уб Вука Караџића 15 14210 skolaub@mts.rs (014)411149 http://www.srednjaub.rs 7258135 101351130 28473
Ужице Ужичка гимназија Трг Светог Саве 6 31000 uzickagimnazija@ptt.rs (031)513140 http://www.uzickagimnazija.edu.rs 7279329 101624008 37683
Ужице Економска школа Трг Светог Саве 6 31000 direktor@eksue.edu.rs (031)510506 http://www.eksue.edu.rs 7279345 101945421 33883
Ужице Медицинска школа Немањина 148 31000 ssmedskouzi1@gmail.com (031)3512694 http://www.medicinskaskolauzice.edu.rs 7579403 100600957 33117
Ужице Техничка школа Радоје Љубичић Николе Пашића 17 31000 tgsf@mts.rs (031)514272 http://www.tsradojeljubicicue.edu.rs 7156634 101545687 33513
Ужице Техничка школа Трг Светог Саве 34 31000 tehnickaue@mts.rs (031)512596 http://www.tehnickaue.edu.rs 7156758 101503670 33126
Ужице Уметничка школа Велики парк 3 31000 eduart@mts.rs (031)513095 http://www.umetnicka-skola-uzice.edu.rs 17434900 101503549 37371
Футог Пољопривредна школа са домом ученика – Футог Царице Милице 2 21410 poljosko@eunet.rs (021)895096 http://www.poljosko.edu.rs 8042080 100459701 18030
Црвенка Средња стручна школа Маршала Тита 107 25220 srednjaskolacrvenka@gmail.com (025)731123 http://www.ssscrvenka.com 8005206 100590768 17046
Црна Трава Техничка школа са домом ученика Милентије Поповић Милентија Поповића бб 16215 ssmilpopcrt1@gmail.com (016)811114 http://www.tehnickaskolacrnatrava.nasaskola.rs 7196849 101064817 7198
Чачак Гимназија Жупана Страцимира 1 32000 nenatolic@gmail.com (032)322397 http://www.gimnazija-cacak.edu.rs 7182074 101551804 1837-10-01
Чачак Економска школа Господар Јованова 1 32000 direktor@ekonomska-cacak.edu.rs (032)322345 http://www.ekonomska-cacak.edu.rs 7182848 100897710 17762
Чачак Медицинска школа Епископа Никифора Максимовића 8 32100 medicinskaskola@mts.rs (032)347775 http://www.medicinska-cacak.edu.rs 7182783 101110648 21348
Чачак Техничка школа Цара Душана 20 32000 tehdir@tehnickacacak.edu.rs (032)322229 http://www.tehnickacacak.edu.rs 7182694 100892011 22095
Чачак Машинско-саобраћајна школа др Драгише Мишовића 146 32100 info@mssca.edu.rs (032)372560 http://www.mssca.edu.rs 7182139 101108436 24106
Чачак Прехрамбено-угоститељска школа Стоје Тошић 23 32000 direktor@prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs (032)334901 http://prehrambeno-ugostiteljska.edu.rs 17502735 102932664 37721
Чајетина Угоститељско-туристичка школа Сердара Мићића 5 31310 srednaskolcaj@ptt.rs (031)3831184 http://srednjaskolacajetina.edu.rs 7282923 101072041 30935
Чока Хемијско-прехрамбена средња школа Моше Пијаде 28 23320 info@hpscoka.edu.rs (023)0471056 http://www.hpscoka.edu.rs 8204055 101417487 28517
Шабац Шабачка гимназија Масарикова 13 15000 sabackagimnazia@ptt.rs (015)350286 http://sabackagimnazija.edu.rs 7120460 100083503 1837-11-08
Шабац Економска школа "Стана Милановић" Масарикова 29 15000 etss@eunet.rs (015)350274 http://www.ekonomskasabac.edu.rs 7120192 100087244 17392
Шабац Медицинска школа Др Андра Јовановић Цара Душана 9 15000 medison@ptt.rs (015)342175 https://www.medicinskasabac.edu.rs 7120583 100110764 17065
Шабац Техничка школа Бањичких жртава 2 15000 skolateh@gmail.com (015)347291 http://tehskolasabac.edu.rs 7121334 100082800 24993
Шабац Стручна хемијска и текстилна школа Хајдук Вељкова 10 15000 hemtexskola@eunet.rs (015)352730 http://hem-tex-skola.com 7168381 100110772 17347
Шабац Средња пољопривредна школа са домом ученика – Шабац Војводе Путника 58 15000 sredpoljskola@ptt.rs (015)344583 http://www.sredpoljskola.edu.rs 7168390 100084274 1637
Шабац Школа примењених уметности Добропољска 5 15000 info@spu.edu.rs (015)302790 http://spu.edu.rs 6943799 100111988 34115
Шид Гимназија Сава Шумановић Лазе Костића 2 22240 gimsid@neobee.net (022)2712529 http://www.gimnazijasid.znanje.info 8215618 100929329 18872
Шид Техничка школа Никола Тесла Школска 1 22240 info@nts.edu.rs (022)712503 http://www.nts.edu.rs 8017263 101417190
Шилово Гимназија Шилово бб 38252 gimnazija.stojanovic@gmail.com (0280)310115 http://www.sajt.com 9003436 100055366 7031
Штрпце Економско-трговинска школа Цара Лазара бб 38236 etsjovancvijicsostrpce@gmail.com (029)070191 http://www.opstinastrpce 9073728 100056012 33148
Јагодина Гимназија Светозар Марковић Слободана Пенезића Крцуна 1 35000 gimjag@mts.rs (035)245416 http://www.gimnazijajagodina.edu.rs 7127146 100935074 1869-11-26
Јагодина Економско-трговинска школа Славка Ђурђевић Кнегиње Милице бб 35000 ekojag@mts.rs (035)245340 http://etsjagodina.edu.rs 7350422 101155640 31890
Јагодина Прва техничка школа Књегиње Милице 101 35000 tehnickaskolaja@mts.rs (035)245171 http://prvatehnickaskolajagodina.nasaskola.rs 7127197 100934641 22525
Јагодина Електротехничка и грађевинска школа Никола Тесла Багрданска 7 35000 direktor@tesla-jagodina.edu.rs (035)251328 http://www.tesla-jagodina.edu.rs 7350490 101730870 31990
Љиг Средња школа 1300 каплара – Љиг Војводе Мишића 26 14240 skola1300kaplaraljig@gmail.com 143445173 http://1300kaplaraljig.edu.rs 7099355 101287183 23138
Љубовија Средња школа Вук Караџић Дринска бб 15320 vkaradzic@ptt.rs (015)561773 http://sskolaljubovija.rs 7169795 101301557 23545
Ћуприја Гимназија Карађорђева 57 35230 gimnazijacuprija@yahoo.com (035)8476535 https://www.gimnazija.cuprija.edu.rs 7166877 101527685 33393
Ћуприја Медицинска школа Рада Кончара 3 35230 medicinskacuprija@mts.rs (035)8470030 http://www.medicinskaskolacuprija.edu.rs 7166940 101373835 21437
Ћуприја Техничка школа Кнеза Милоша бб 35230 tehnickaskola035@gmail.com 358471772 http://tehnickaskolacuprija.edu.rs 7166907 101369453 33819